Nanoplastics en Onze Verslaving aan Plastic: Confronteren of Accepteren?

1 feb, 2024

Het is bijna onmogelijk om ons dagelijks leven zonder plastic voor te stellen. Dit alomtegenwoordige materiaal, van plastic verpakkingen tot synthetische kleding, speelt een cruciale rol in onze moderne gemakken en welvaart. Tegelijkertijd brengt onze afhankelijkheid van plastic verborgen uitdagingen met zich mee, met name door microplastics en hun nog kleinere tegenhangers, nanoplastics. Hoewel vaak onzichtbaar voor het blote oog, is het van essentieel belang om hun invloed op onze gezondheid en het milieu te overwegen.

We bevinden ons op een punt waarbij erkenning van de voordelen van plastic samengaat met het besef dat we de negatieve implicaties moeten heroverwegen. Dit presenteert ons verschillende mogelijkheden: de huidige situatie accepteren, waarbij de voordelen van plastic worden afgezet tegen de potentiële risico's, of actief zoeken naar manieren om de uitstoot van nanoplastics te verminderen en hun invloed te beheersen door middel van innovatie in productie en recycling. Het is echter ook een optie om te zoeken naar een evenwichtige combinatie van beide benaderingen, waarbij nuance cruciaal is.

Er is momenteel nog veel onbekend over de impact van nanoplastics, wat onderstreept hoe belangrijk uitgebreid onderzoek is, zodat we geïnformeerde keuzes kunnen maken voor de toekomst. Deze blogpost verkent de wereld van microplastic en nanoplastic, en wat er wel bekend is. Wat is hun oorsprong, de invloed op ons leven, en de mogelijke scenario's voor het omgaan met deze onzichtbare uitdaging? Samen kijken we wat er verborgen ligt in het zichtbare en de mogelijke paden die we vooruit kunnen vinden.

De Opkomst van Micro- en Nanoplastics: Een Ontzichtbare Geschiedenis

De oorsprong van microplastics en nanoplastics is nauw verweven met de geschiedenis van plastic. Sinds de massaproductie van plastic in de vroege 20e eeuw, heeft dit materiaal een revolutie teweeggebracht in veel industrieën, van verpakkingen tot textiel.

Microplastics, gedefinieerd als kleine plasticdeeltjes van minder dan 5 millimeter, ontstaan op twee manieren. Primaire microplastics worden direct geproduceerd voor gebruik in producten, zoals in persoonlijke verzorgingsproducten. Deze worden vaak toegevoegd aan scrubs, tandpasta's en andere producten voor cosmetica. Zo toonde een studie van Napper en Thompson uit 2016 ook aan dat synthetische kleding aanzienlijke hoeveelheden microplastics kan vrijgeven tijdens het wassen.

De tweede manier van het ontstaan van microplastics is door de afbraak van grotere plastic materialen, zoals plastic flessen, tassen en verpakkingen. Deze grotere stukken plastic worden na verloop van tijd blootgesteld aan de elementen zoals zonlicht, wind en zeewater, waardoor ze geleidelijk afbreken tot kleinere deeltjes. Op een gegeven moment worden deze stukken plastic dan microplastics genoemd.

Nanoplastics zijn nog kleiner dan microplastics, vaak kleiner dan 100 nanometer, en ontstaan voornamelijk door de verdere afbraak van microplastics. Deze afbraak kan het gevolg zijn van fysische, chemische en biologische processen zoals wordt uitgelegd door Bergmann, Gutow & Klages in een studie uit 2015..

Inmiddels zijn deze plastic deeltjes overal in het milieu aanwezig zoals vermeld door Rochman et al., in 2013. In ons dagelijks leven komen we micro- en nanoplastics ook overal tegen. Deze micro- en nanoplastics vormen een groeiende zorg voor het milieu en de volksgezondheid. Ze kunnen namelijk gemakkelijk door organismen worden opgenomen en zich door de voedselketen verspreiden. We vinden de kleine plastics onder andere in alledaagse producten als:

1. Persoonlijke verzorgingsproductenVeel scrubs, tandpasta's en andere cosmetica bevatten microplastics die dienen als schurende middelen.

2. Synthetische kledingTijdens het wassen kunnen stoffen zoals polyester en nylon microplastics vrijgeven die uiteindelijk in het water terechtkomen.

3. Huishoudelijke producten: Alledaagse artikelen, van keukensponsjes tot afwasmiddelen, bevatten of genereren microplastics.

4. Voedsel en drinken: Microplastics zijn aangetroffen in producten zoals zeevruchten, honing, bier en zelfs in kraan- en gebotteld water.

5. Industriële processen: Verschillende industriële toepassingen, zoals autobanden en verf, dragen ook bij aan de verspreiding van microplastics.

Karakterisering van micro- en nanoplastic deeltjes met rasterelektronenmicroscopie. Bron: Geavanceerde epitheliale long- en darmbarrièremodellen tonen passage van microplasticdeeltjes aan Onderzoek.

Nanoplastics Onder de Microscoop: Recente Ontdekkingen en Hun Betekenis

Bron: Getty Images.

Onlangs verricht onderzoek door wetenschappers Qian et al., van Columbia University en Rutgers University, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences januari 2024, heeft de hoeveelheid onontdekte nanoplastics in flessenwater aan het licht gebracht. Hoewel bekend was dat nano plastics bestonden, ontbraken concrete cijfers. Voorheen waren er voornamelijk schattingen, maar dit baanbrekende onderzoek onthulde dat de aantallen nanoplastics aanzienlijk hoger zijn dan aanvankelijk gedacht.

Volgens het onderzoek werden er ongeveer 240.000 detecteerbare plastic fragmenten aangetroffen in een typische liter flessenwater. Opmerkelijk was dat ongeveer 10% van de gedetecteerde plastic deeltjes microplastics betrof, terwijl de overige 90% nanoplastics waren.

Deze ontdekkingen werpen een nieuw licht op de aanwezigheid en impact van nanoplastics in onze dagelijkse consumptiegoederen, zoals onder andere vermeld door NPR, CNN, BBC en NOS. Ze benadrukken de dringende noodzaak om de gezondheidseffecten van deze minuscule deeltjes nader te onderzoeken en te begrijpen. Het onderzoek laat zien dat de concentratie van nanoplastics in flessenwater 10 tot 100 keer hoger is dan voorheen werd geschat.

Deze bevindingen vormen een keerpunt in het maatschappelijke begrip van de nanoplastic vervuiling en benadrukken het belang van meer onderzoek en bewustwording van deze groeiende uitdaging. Het is duidelijk dat de aanwezigheid van nanoplastics in ons dagelijks leven een onbekend fenomeen is dat verdere aandacht verdient.

De Echo van Micro- en Nanoplastics: Gevolgen voor Gezondheid en Milieu

Micro- en nanoplastics, hoewel onzichtbaar voor het blote oog, hebben op grote schaal aanzienlijke gevolgen voor zowel onze samenleving als ons milieu, zoals bijvoorbeeld beschreven in het onderzoek door Ali et al. uit eind 2023. Hun impact is tweeledig en kan in twee hoofdgebieden worden onderverdeeld:

1. Gezondheidsrisico's

Nanoplastics vormen een potentieel risico voor de menselijke gezondheid. Hun vermogen om cellen en weefsels binnen te dringen, opent de deur naar een scala aan gevolgen voor de menselijke gezondheid, waarvan de volledige reikwijdte nog moet worden ontdekt. Het groeiende bewijs suggereert wel al dat blootstelling aan microplastics en nanoplastics schadelijke effecten kan hebben op verschillende menselijke orgaansystemen.

2. Milieu-impact

De invloed van deze deeltjes strekt zich ook verder uit over onze ecosystemen. Ze vervuilen waterbronnen met gevolgen die zowel de biodiversiteit bedreigen. Zo verwijst de term "plastic soep" naar de ophoping van plastic zwerfafval in oceanen en zeeën, waar grote stukken plastic na verloop van tijd veranderen in microplastic, en microplastics uiteindelijk in nanoplastics.

Hoewel talrijke studies met dieren en celkweken wijzen op schadelijke biologische effecten van nanoplastics, zijn de onderliggende mechanismen nog onduidelijk. Bovendien moet worden onderzocht of langdurige blootstelling aan nanoplastics samenhangt met vatbaarheid voor ziekten. Verdere observationele studies zijn nodig om de potentiële nadelige gezondheidseffecten van nanoplastics bij mensen en de gerelateerde mechanismen te onderzoeken. Het is ook essentieel om de impact van nanoplastics op de menselijke gezondheid en hun pathogenese in toekomstige studies te kwantificeren. Dit zal helpen om de huidige kennis samen te vatten en eventuele onderzoeksgaten te beperken.

Plastic soep. Bron: Houd Bali Schoon.

Een Toekomst Vormen met Nanoplastics: Scenario's en Oplossingen

Met de recente onthullingen over nanoplastics staan we op de drempel van mogelijke veranderingen in beleid, innovatie en bewustwording. We bevinden ons op een punt waarbij erkenning van de voordelen van plastic samengaat met het besef dat we de negatieve implicaties moeten heroverwegen. Dit presenteert ons verschillende mogelijkheden:

1. Regelgeving en Beleid: De dringende behoefte aan strikte milieuwetten en regelgeving met betrekking tot het gebruik en de productie van plastic wordt steeds duidelijker, zoals bijvoorbeeld ook benadrukt in het Dossier Wageningen Universiteit over microplastics en nanoplastics.

2. Innovatie: Onderzoeksinstellingen zoals technische universiteiten en Wageningen University spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van alternatieven, zoals biologisch afbreekbaar materiaal, en nieuwe, milieuvriendelijke materialen die een positieve impact kunnen hebben op ons plastic gebruik, maar ook op manieren om samen te leven met micro- en nanoplastics.

3. Bewustwording en Gedragsverandering: Het groeiende bewustzijn onder consumenten over de aanwezigheid van microplastics in alledaagse producten leidt tot een grotere vraag naar producten met minder of geen plastic, wat kan bijdragen aan het verminderen van onze afhankelijkheid van plastics. Net zoals veranderingen in gedrag van producenten, waar in alle stappen van de plastic keten meer aandacht begint te komen voor de voor- en nadelen van het materiaal.

Het is belangrijk om te beseffen dat er geen eenduidige oplossing is voor het vraagstuk van micro- en nanoplastics. Er zijn verschillende scenario's mogelijk, en de toekomst zal moeten uitwijzen welke richting we inslaan. Wij, bij Better Future Factory, pleiten voor een benadering waarbij we de positieve aspecten van plastic proberen te behouden en tegelijkertijd de negatieve impact beter in kaart brengen en proberen tegen te gaan. Het is een complexe kwestie waarbij het vinden van een evenwicht tussen de voordelen en nadelen van plastic van groot belang zal zijn.

Uitdaging voor duurzaamheid

De ontdekking van de wijdverbreide aanwezigheid van nanoplastics in ons drinkwater en andere consumentenproducten onderstreept de urgentie van wereldwijde actie tegen plasticvervuiling, en zorgde voor een shock bij velen. Tegelijk dient het ook als een krachtige wake-up call. Deze uitdaging daagt ons uit om creatief en innovatief te zijn bij het aanpakken van deze situatie. Het biedt een kans voor nieuwe ideeën en oplossingen die niet alleen de plastic vervuiling verminderen, maar ook onze planeet helpen herstellen. Het vereist een gezamenlijke inspanning van consumenten, industrieën en beleidsmakers om duurzamere keuzes te maken. Onze gezamenlijke toekomst en de gezondheid van onze planeet hangen af van de stappen die we nu zetten. Bij Better Future Factory zijn we toegewijd aan het bijdragen aan deze transformatie door te werken aan innovatieve oplossingen die niet alleen de uitdagingen van vandaag aanpakken, maar ook een betere toekomst creëren voor ons allemaal.

nl_NL